Úvod

Ukázkový web pro zpracování objednávek z různých činností, systém je zejména vhodný pro sportovní centra (posilovna, pilates, stolní tenis, lezecké stěny aj.), ubytovací kapacity (vířivka, bazén aj.) a organizování kalendářů firem či osob.

Objednávky lze realizovat dle kalendáře, který umožní hodinové zadávání (i 5 minutové časy).

Cena produktu

V celkové ceně je zahrnuta tvorba internetových stránek a zmiňovaného systému.

  1. Systém s 1 činností (kalendářem), možnost objednávek pouze e-mailovou adresou, včetně internetových stránek: 6.490 Kč
  2. Systém s neomezeným počtem činností / kalendářů v různých časových rovinách, s možností platby kartou a objednávky jménem: 9.490 Kč.

Pro zákazníky, kteří již mají vytvořené webové stránky a nechtějí je měnit, jsme schopni tuto činnost realizovat na jiné bezplatné https:// adrese a odečíst částku 4.000 Kč.

Možnost ubytovacích kapacit je řešena speciálním modulem v rámci našeho unikátního “průvodce webem“. Jsme schopni tuto činnost taktéž realizovat na samostatné adrese, s příslušnou slevou.